BAU cargo, s.r.o.

Často kladené otázky

V združení so spoločnosťou

FATRA Stavební a obchodní
společnost, spol. s.r.o.

Ponúkame Vám pár stručných odpovedí na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa revitalizácie bytových domov.

Prečo zatepliť bytový dom?

Zateplenie bytového domu má niekoľko výhod. Z energetického hľadiska je možné pri bytových domoch ušetriť až 50% nákladov pri dodržaní zásad správneho návrhu zateplenia. Z hygienického hľadiska je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien a tým sa odstraňuje riziko existencie mikroorganizmov, ktoré pôsobia len v studenom prostredí a majú zlý vplyv na ľudský organizmus. Zo stavebno – technického a estetického hľadiska sa odstraňuje zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Zateplením obvodového plášťa dostáva nový ochranný obal, ktorý je odolný voči nepriaznivému pôsobeniu klimatických vplyvov. Taktiež budova získa moderný vzhľad, ktorý pridáva na hodnote celého bytového domu.

Akými spôsobmi je možné financovať revitalizáciu bytového domu?

Na financovanie Vášho bytového domu môžete využiť dva základné spôsoby. Prvým je požiadanie o komerčný úver v komerčných bankách. Druhým spôsobom je požiadanie o úver od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Výhodou úveru zo strany ŠFRB je nízka úroková sadzba.

Aká je úspešnosť pri žiadaní o úver zo ŠFRB?

Úspešnosť pri žiadaní o úver zo ŠFRB je závislá hlavne od termínu podania žiadosti. Keďže fond prijíma od 1.januára do 31. decembra kalendárneho roku je vždy lepšie požiadať o úver v prvých mesiacoch kalendárneho roka. Fond má na 1 kalendárny rok presne stanovený finančný objem, ktorý môže prideľovať a práve pre to je lepšie žiadať o úver v prvých mesiacoch. Ďalším predpokladom je predloženie úplných dokumentov potrebných k žiadosti a predloženie projektovej dokumentácie. Naša spoločnosť zastrešuje kompletne celú prípravu žiadosti o úver zo ŠFRB. Pre bližšie informácie o ŠFRB a náležitostí týkajúcich sa fondu nás neváhajte kontaktovať.

Koľko trvá samotná realizácia celej obnovy?

Každý jeden bytový dom je špecifický a hlavne požiadavkami obyvateľov. Termín záleží od rozsahu prác, ktoré sa na danom dome realizujú. Komplexnejšie revitalizácie bytových domov trvajú v priemere do 3 mesiacov.

Telefón: 041 / 563 01 87|E-mail: baucargo@baucargo.sk