BAU cargo, s.r.o.

Projekčná a poradenská činnosť

V združení so spoločnosťou

FATRA Stavební a obchodní
společnost, spol. s.r.o.

Zabezpečujeme:

  • Tepelno-technické posúdenie  stavebných konštrukcií bytových domov
  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
  • Zabezpečenie inžinierskej činnosti – stavebné povolenia a podklady s tým súvisiace
  • Termovízne meranie obvodového plášťa a iných stavebných konštrukcií                         

Služby týkajúce sa financovania stavieb:

Zabezpečenie komerčného úveru – kompletizácia podkladov s možnosťou vybavenia dokumentov zo strany finančných inštitúcií

Banky s ktorými spolupracujeme: VÚB, Tatra banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa,

ŠFRB:

Zabezpečenie projektovej dokumentácie potrebnej na žiadosť o pôžičku zo ŠFRB.
Kompletizácia žiadostí v programe Obnova zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Poradenstvo:

Poskytujeme poradenstvo odborne zaškolenými pracovníkmi na rozsiahle témy týkajúce sa stavebnej činnosti.

Telefón: 041 / 563 01 87|E-mail: baucargo@baucargo.sk