BAU cargo, s.r.o.

Vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Zbyňov

V združení so spoločnosťou

FATRA Stavební a obchodní
společnost, spol. s.r.o.
Všetky referencie
photo

Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní.

Telefón: 041 / 563 01 87|E-mail: baucargo@baucargo.sk